مَن اَصبَحَ وَ لَم یَهتَمَّ بِاُمورِ المُسلِمینَ فَلَیسَ بِمُسلِم6 آبان 1400

اینفوگرافیک| در مسیر توسعه عمران شهری

علی نیکزاد طی فصل بهار و اسفند ماه اقداماتی مهم درجهت توسعه عمران شهری پیگیری نموده است.