مَن اَصبَحَ وَ لَم یَهتَمَّ بِاُمورِ المُسلِمینَ فَلَیسَ بِمُسلِم3 اردیبهشت 1400

طرح مالیات بر خانه‌های خالی