مَن اَصبَحَ وَ لَم یَهتَمَّ بِاُمورِ المُسلِمینَ فَلَیسَ بِمُسلِم10 آذر 1401

اینفوگرافیک| همدل با مردم برای شکست کرونا

علی نیکزاد طی فصل بهار و اسفند ماه ۹۸ با همراهی خیرین اقدامات متعددی را در بحث مبارزه با کرونا انجام داد.