مَن اَصبَحَ وَ لَم یَهتَمَّ بِاُمورِ المُسلِمینَ فَلَیسَ بِمُسلِم24 مهر 1400

اینفوگرافیک| در میدان…

اهم بازدیدهای میدانی علی نیکزاد، نماینده مردم اردبیل، نیر، نمین و سرعین از مجموعه‌ها و اقدامات مختلف در استان اردبیل